Przejdź do treści

Kursy językowe

Język angielski - Mierzyn

Mierzyn

Nauka w Akademii Pinocchio opiera się o autorski program szkoły, przystosowany do pracy z dziećmi. Zdobywanie wiedzy wsparte jest poprzez pracę z podręcznikiem DIRECT KIDS. Głównym naszym założeniem jest umożliwienie dzieciom kontaktu z prawdziwym językiem, dlatego współpracujemy również z native speakerami.

Dzieci od 3-6 lat

English Play School 1 -  kurs przeznaczony dla dzieci w wieku 3 – 4 lat. W czasie tych zajęć uczestnicy poznają świat wokół nich w języku angielskim poprzez zabawy, piosenki, gry językowe i krótkie scenki w towarzystwie lektora i pacynki – asystenta nauczyciela.

Zajęcia obejmują 36 spotkań raz w tygodniu – środy - po 40 min. Koszt 25zł/lekcja

English Play School 2 – kurs dla dzieci w wieku 4-6 lat. To wspólnie rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu i mówienia, w sposób dynamiczny łączenie słowa z obrazem, ruchem i rytmem co wyzwala w dzieciach naturalny entuzjazm i zaangażowanie. Dzięki temu język obcy od początku wzbudza pozytywne skojarzenia i motywuje to do dalszej nauki w wieku szkolnym. Do pracy z przedszkolakami wykorzystujemy liczne materiały wizualne: kolorowe obrazki, plakaty, historyjki obrazkowe a także bajki, piosenki, rymowanki, krótkie filmiki i wiele innych.

Zajęcia obejmują 36 spotkań raz w tygodniu – środy - po 40 min. Koszt 25zł/lekcja

Dzieci 6-10 lat

Kids English – program przeznaczony dla dzieci na wczesnym etapie szkolnym (I-III klasa). Nadal istotne jest osłuchanie się dziecka z językiem angielskim i komunikacja, jak również uczenie poprzez ciekawą zabawę. Materiał do nauki przyswajany jest w naturalny sposób, poprzez tworzenie sytuacji podobnych do prawdziwych.

Zajęcia obejmują 72 spotkania 2 razy w tygodniu – wtorki i czwartki - po 45 min. Koszt 22 zł/lekcja

Dzieci IV-VII klasa

Junior English dla dzieci w klasach 4-7. Celem nauki jest rozwijanie wszystkich umiejętności językowych. Na zajęciach każdy ma szansę wielokrotnego wypowiadania się w języku angielskim. Stopniowo wprowadzane są zasady gramatyczne i słownictwo tematyczne. Odtwarzamy scenki z życia codziennego, mini-dialogi, aby jak najbardziej przybliżyć język i motywować do jak najczęstszego użytku. Materiały wykorzystywane to kolorowe plansze wzbogacone o opis słowny, karty, gry planszowe, historyjki obrazkowe, piosenki, rymowanki dostosowane do konkretnego wieku i tematyki zajęć.

Zajęcia obejmują 72 spotkania 2 razy w tygodniu – wtorki i czwartki - po 45 min. Koszt 22 zł/lekcja

Młodzież

Teen Pre-intermediate oraz Teen Intermediate – to kurs poszerzający wiedzę poza program szkolny. Zajęcia 45 minutowe w małych grupach mają na celu ukazanie młodym uczestnikom przyjemności oraz korzyści płynące z nauki języka. Tematyka lekcji obejmuje zagadnienia bliskie nastolatkom (m.in. muzyka, film, Internet, prasa) z dużą porcją łatwo przyswajalnego słownictwa i usystematyzowanej gramatyki. Oprócz materiałów pisanych lektor używa filmów, ilustracji, piosenek i elementów dramy aby jak najbardziej zainteresować młodych ludzi i pokazać, że języka może stać się pasją a nie tylko kolejnym przedmiotem szkolnym!

W trakcie z młodzieżą siedzimy czasem przy komputerze ucząc się wyszukiwania informacji na obcojęzycznych stronach, ciekawostek o innych krajach i kulturach czy bawimy się w sklep lub restaurację, aby wiedzieć jak kupować, płacić czy zamówić coś do jedzenia; pytamy o godzinę i wskazujemy drogę, gramy w gry po angielsku.

Zajęcia obejmują 71 spotkań 2 razy w tygodniu – wtorki i piątki - po 45 min. Koszt 22 zł/lekcja

Dorośli

Kursy dla dorosłych oparte na pracy z podręcznikiem English designed with Direct Method (zawierający materiały audio na CD mp3) umożliwiają naukę języka angielskiego od poziomu zupełnie początkującego (A1 wg Rady Europy) do poziomu zaawansowanego (C1/C2).

English designed with Direct Method to nowoczesne podręczniki do nauki języka angielskiego metodą bezpośrednią, opracowane przez lektorów z kilkunastoletnim doświadczeniem w nauczaniu języka angielskiego. Dzięki metodzie bezpośredniej, słuchacze mogą w atrakcyjny i przyjemny sposób opanować duży zasób słownictwa oraz nauczyć się tego, co w nauce języka niezbędne i najważniejsze: skutecznie komunikować się w języku obcym. Koszt zajęć: 37 zł/90 min

Zajęcia indywidualne.

Program oraz częstotliwość zajęć dostosowane do potrzeb słuchacza, po prostu powiedz nam, czego potrzebujesz.

Język angielski dla dzieci

Szczecin

Dzieci od 3-6 lat

 • English Play School 1- zajęcia przeznaczone są dla dzieci między 3. i 4. rokiem życia. Obejmują 33 lekcje trwające po 40 minut. Częstotliwość nauki to 1 spotkanie w tygodniu –środy o godz.17:00. Koszt: 25 zł/ lekcja
 • English Play School 2- zajęcia przeznaczone są dla dzieci między 4,5. i 6. rokiem życia. Obejmują 32 lekcje trwające po 45 minut. Częstotliwość nauki to 1 spotkanie w tygodniu – czwartki o godz.17:00. Koszt: 25 zł/ lekcja

Nauka odbywa się w oparciu o autorski program szkoły, przystosowany dla maluchów. Główny cel zajęć to umożliwienie dzieciom kontaktu z żywym angielskim oraz zaznajomienie z podstawowymi elementami języka. Nauka połączona jest z zabawą. Dzieci uczą się piosenek, wierszyków, wypełniają polecenia wydawane po angielsku, używają kart obrazkowych, pacynek i innych rekwizytów.Poznają nowe słówka, zwroty i struktury dostosowane do ich wieku i poziomu językowego. Po każdych zajęciach rodzice informowani są jaki materiał został zrealizowany i w jakiej formie oraz co będzie przedmiotem następnej lekcji.

Dzieci 6-10 lat

 • KIDS English - Beginner. Poziom A0. Zerówka - Obejmuje 31 lekcji trwających 50 minut. Częstotliwość nauki to 1 spotkanie w tygodniu - piątki o godz.17.00. Koszt: 25 zł/lekcja
 • KIDS English -Beginner. Poziom A1. Zerówka/Pierwsza klasa. Obejmuje 65 lekcji trwających po 45 minut. Częstotliwość nauki to 2 spotkania w tygodniu – wtorki i czwartki o godz.16:00. Koszt: 22 zł/ lekcja
 • KIDS English - Beginner/Elementary. Poziom A1/A2. Druga/trzecia klasa.Obejmuje 66 lekcji trwających po 50 minut. Częstotliwość nauki to 2 spotkania w tygodniu – poniedziałki i środy o godz.16:00. Koszt: 22 zł/ lekcja
 • KIDS English - Pre-intermediate. Poziom A2. Trzecia klasa. Obejmuje 65 lekcji trwających po 50 minut. Częstotliwość nauki to 2 spotkania w tygodniu – wtorki i czwartki o godz.17:00. Koszt: 22 zł/ lekcja

Lekcje mają na celu przede wszystkim naukę słownictwa oraz mówienia w przyjemnej, stymulującej do nauki atmosferze. Program nauki w naturalny sposób, przez proste pytania i odpowiedzi oraz wizualne pomoce naukowe, wprowadza dziecko w świat języka angielskiego. Dzieci szybko nabywają umiejętność swobodnego porozumiewania się po angielsku.Kurs angielskiego dla dzieci realizowany w systemie nauczania  z podręczników Direct Kids

Podręcznik Metody Direct Kids (zawierający materiały audio na CD mp3) do kupienia w atrakcyjnej cenie 42,90 zł.

Dzieci IV-VII klasa

 • JUNIOR Pre-intermediate. Czwarta/piąta klasa. Obejmuje 65 lekcji trwających po 50 minut. Częstotliwość nauki to 2 spotkania w tygodniu – wtorki i czwartki o godz.18:00. Koszt: 22 zł/ lekcja
 • JUNIOR Intermediate 1. Szósta klasa.Obejmuje 66 lekcji trwających po 50 minut. Częstotliwość nauki to 2 spotkania w tygodniu – poniedziałki i środy o godz.15:00. Koszt: 22 zł/ lekcja
 • JUNIOR Intermediate 2. Siódma klasa. Obejmuje 65 lekcji trwających po 50 minut. Częstotliwość nauki to 2 spotkania w tygodniu - wtorki i czwartki o godz.15.00. Koszt: 22 zł/lekcja

Podczas zajęć rozwija się wszystkie umiejętności językowe – mówienie, rozumienie, czytanie, pisanie oraz pracę z tekstem. Każde dziecko w czasie zajęć ma szansę wielokrotnego wypowiadania się w języku angielskim. Aby zapewnić najwyższą skuteczność prowadzimy zajęcia wyłącznie w małych grupach, z zastosowaniem najnowszych materiałów dydaktycznych przygotowanych przez światowej klasy ekspertów z zakresu metodyki nauczania języków obcych.

Młodzież

 • Pre-Intemediate Teen A2(+) -Druga klasa gimnazjum.Obejmuje 66 lekcji trwających po 50 minut. Częstotliwość nauki to 2 spotkania w tygodniu – poniedziałki i środy o godz.15:00. Koszt: 22 zł/ lekcja
 • Intemediate Teen B1 - Trzecia klasa gimnazjum.Obejmuje 65 lekcji trwających po 50 minut. Częstotliwość nauki to 2 spotkania w tygodniu – wtorki i czwartki o godz.15:00. Koszt: 22 zł/ lekcja

Poziom Teen ma na celu wprowadzenie szerokiego zakresu słownictwa oraz  struktur gramatycznych umożliwiających komunikację w środowisku obcojęzycznym i przełamanie bariery komunikacyjnej. Równocześnie na kursie uczeń przygotowywany jest do egzaminu gimnazjalnego poprzez liczne ćwiczenia odpowiadające zadaniom egzaminacyjnym.

Dorośli

 • Beginner/Elementary. Poziom A1/A2. Obejmuje 31 lekcji trwających po 90 minut. Częstotliwość nauki to 1 spotkanie w tygodniu – piątki o godz.18:00. Koszt: 37 zł/ lekcja
 • Pre-intermediate. Poziom A2. Obejmuje 31 lekcji trwających po 90 minut. Częstotliwość nauki to 1 spotkanie w tygodniu – poniedziałki o godz.18:45. Koszt: 37 zł/ lekcja
 • Intermediate.Poziom B1. Obejmuje 32 lekcji trwających po 90 minut. Częstotliwość nauki to 1 spotkanie w tygodniu – wtorki o godz.19:00. Koszt: 37 zł/ lekcja
 • Upper-intermediate. Poziom B2. Obejmuje 32 lekcji trwających po 90 minut. Częstotliwość nauki to 1 spotkanie w tygodniu – czwartki o godz.19:00. Koszt: 37 zł/ lekcja

Głównym celem  kursu jest nauczanie umiejętności komunikacji w języku angielskim. Zajęcia polegają na kontrolowanym dialogu, w którym lektor zadaje pytania w oparciu o wprowadzone wcześniej słownictwo oraz zagadnienia gramatyczne.

Podręcznik English Designed with Direct Method (zawierający materiały audio na CD mp3) do kupienia w atrakcyjnej cenie 45 zł.

Język niemiecki - Szczecin

Szczecin

Dzieci

4-5 latki - zajęcia przeznaczone są dla dzieci między 4. i 5. rokiem życia. Obejmują 33 lekcje trwające po 40 minut. Częstotliwość nauki to 1 spotkanie w tygodniu –wtorki  o godz.16:00. Koszt: 25 zł/ lekcja

Klasa O-I zajęcia przeznaczone są dla dzieci z klasy 0-I. Obejmują 33 lekcje trwające po 45 minut. Częstotliwość nauki to 1 spotkanie w tygodniu –wtorki  o godz.17:00. Koszt: 25 zł/ lekcja

Klasa IV-V zajęcia przeznaczone są dla dzieci z klasy IV-V. Obejmują 33 lekcje trwające po 45 minut. Częstotliwość nauki to 1 spotkanie w tygodniu –czwartki  o godz.16:00. Koszt: 25 zł/ lekcja

Na zajęciach dzieci poznają i utrwalają nowe słownictwo, zwroty i struktury językowe w zadaniach typowo komunikacyjnych. Lekcje prowadzone są głównie w języku niemieckim dzięki czemu dzieci od samego początku uczą się praktycznej  komunikacji w sposób naturalny i spontaniczny.

 

Kursy rozwojowe

Kursy rozwojowe - Mierzyn

Mierzyn

KLUB MŁODEGO NAUKOWCA - Obejmuje 31 lekcji trwających 60 minut. Częstotliwość nauki to 1 spotkanie w tygodniu - czwartki o godz.15.00. Koszt: 30 zł/lekcja

Klub młodego naukowca– to zajęcia, które pomogą zrozumieć dziecku zjawiska, które zachodzą w przyrodzie. Lekcje mają charakter zabaw i eksperymentów badawczych. Związane są z takimi dziedzinami jak fizyka i chemia. Pozwolą dziecku odkryć i zagłębić fascynujący świat przyrody i techniki.

MNEMOTECHNIKI -to kurs technik pamięciowych. Obejmuje 31 lekcji trwających 60 minut. Częstotliwość nauki to 1 spotkanie w tygodniu - środy o godz.17.45 /klasa II-III SP, czwartki o godz.18.00/klasa IV - VII SP. Koszt: 30 zł/lekcja

Mnemotechniki to zajęcia, które mają na celu przedstawić dzieciom sposoby ułatwiające zapamiętywanie, przechowywanie i przypominanie sobie informacji. Dzięki mnemotechnikom można znacznie zwiększyć zakres i trwałość pamięci, co ułatwia dzieciom w wieku szkolnym uczenie się.

WESOŁA MATEMATYKA - Obejmuje 31 lekcji trwających 45 minut. Częstotliwość nauki to 1 spotkanie w tygodniu - wtorki o godz.15.30 lub wtorki o godz. 16.15 lub środy o godz. 16.15. Koszt: 25 zł/lekcja

Spotkania z matematyką na wesoło to zajęcia, na których dziecko odkryje fascynujący świat liczb, rozwinie umiejętność logicznego myślenia, ale przede wszystkim polubi ten przedmiot. Chcemy pokazać, że matematyka jest fascynująca i przyjemna. Zajęcia mają na celu zachęcenie dzieci do aktywności podczas wspólnego odkrywania tajemnic matematyki w otaczającym nas świecie. Kurs prowadzony jest w formie gier i zabaw.

ORTOGRAFIA NA WESOŁO - Obejmuje 31 lekcji trwających 45 minut. Częstotliwość nauki to 1 spotkanie w tygodniu - poniedziałki o godz.15.20/ klasa IV - VI SP,  środy o godz. 15.00/ klasa II-III.  Koszt: 25 zł/lekcja

Ortografia na wesoło to nauka poprawnej pisowni poprzez zabawę. Udział w warsztatach  zmieni podejście dzieci do nauki ortografii oraz pisania dyktand. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy z użyciem m.in. rebusów, skojarzeń, rymowanek, puzzli i gier ortograficznych.

MĄDRA GŁÓWKA - Mądra główka to warsztaty doskonalące pamięć i czytanie dla najmłodszych. W programie między innymi usprawnianie pamięci, mnemotechniki, ćwiczenia koncentracji, nauka szybkiego czytania, a także szkolenie z zakresu zdrowego odżywiania (wpływającego na mózg i koncentrację). Zajęcia prowadzi Monika Sosialuk, instruktor technik pamięciowych, szybkiego czytania i kinezjologii edukacyjnej.

PLASTYKA PO ANGIELSKU - Uczestnicy warsztatów na każdych zajęciach omawiają jeden temat: poznają nazwy angielskie omawianych elementów, ćwiczą poznawane słownictwo grając w gry edukacyjne autorstwa prowadzącej, wykonują różnymi technikami plastycznymi omawiane elementy lub jeden element. Całość zajęć odbywa się po angielsku z nielicznymi momentami użycia języka polskiego. W czasie zajęć dzieci także: ćwiczą nazwy używanych materiałów plastycznych i kolorów; osłuchują się z angielskimi poleceniami; próbują zadawać pytania w języku obcym. Prowadząca zajęcia: Agnieszka Jasicka, autorka książki „Gramy w słówka” Informacje i zgłoszenia: akademiazabawjezykowych@gmail.com, info@edukacja-rozwoj.szczecin.pl, Tel.: 512 355 619, 502 584 726 MINIMALNY WIEK DZIECKA - 6 LAT Czas trwania zajęć - 90 min. Piątki godz.17.15. Koszt: 35 zł/lekcja w karnecie, 40 zł/pojedyncze wejście

Kurs rozwojowy

Szczecin

PLASTYKA PO ANGIELSKU - Uczestnicy warsztatów na każdych zajęciach omawiają jeden temat: poznają nazwy angielskie omawianych elementów, ćwiczą poznawane słownictwo grając w gry edukacyjne autorstwa prowadzącej, wykonują różnymi technikami plastycznymi omawiane elementy lub jeden element. Całość zajęć odbywa się po angielsku z nielicznymi momentami użycia języka polskiego. W czasie zajęć dzieci także: ćwiczą nazwy używanych materiałów plastycznych i kolorów; osłuchują się z angielskimi poleceniami; próbują zadawać pytania w języku obcym. Prowadząca zajęcia: Agnieszka Jasicka, autorka książki „Gramy w słówka” Informacje i zgłoszenia: akademiazabawjezykowych@gmail.com, info@edukacja-rozwoj.szczecin.pl, Tel.: 512 355 619, 502 584 726 MINIMALNY WIEK DZIECKA - 6 LAT Czas trwania zajęć - 90 min. Koszt: 30zł/lekcja w karnecie, 35 zł/pojedyncze wejście

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE Na Raz Na Dwa to czas i miejsce muzycznej przygody dzieci i ich rodziców, spotkanie z bogatym repertuarem dziecięcej piosenki i rozwijanie muzycznych umiejętności pod czujnym okiem doświadczonego instruktora. Będziemy tupać, klaskać, słuchać i tworzyć dźwięki. Będziemy śpiewać, grać i tańczyć. Ale przede wszystkim będziemy się cieszyć wspólnym muzykowaniem.Poprzez zabawę głosem zdobędziemy nowe umiejętności:poznamy świat muzyki, wspomożemy rozwój mowy i wzbogacimy język, nauczymy się odkrywać i wyrażać emocje, poznamy inne dzieci i ich rodziców i nauczymy się działać razem.Czym wyróżniają się zajęcia w Na Raz Na Dwa? Oparte na autorskim pomyśle stawiają w centrum zajęć muzycznych umiejętność śpiewania – najbliższą dziecku aktywność muzyczną, poprzez którą może wyrażać siebie i komunikować się ze światem. W Na Raz Na Dwa wielką dbałością otaczamy dziecięce głosy, wprowadzając ćwiczenia wspierające trening aparatu mowy. Wspomagamy rodziców w rodzinnym muzykowaniu pokazując, w jaki sposób wzmacniać relację z dzieckiem wykorzystując właściwości świata muzyki. Prowadząca: Magdalena Handke – założycielka Na Raz Na Dwa, stworzyła program autorski zajęć umuzykalniających dla dzieci. Trenerka głosu, dyrygentka, instruktorka emisji głosu, filolożka. Absolwentka ZSM im. F. Nowowiejskiego w Szczecinie w klasie śpiewu solowego oraz Edukacji Muzycznej w Akademii Sztuki w Szczecinie. Słuchaczka Podyplomowych Studiów Chórmistrzostwa i Emisji Głosu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Od wielu lat związana z kształceniem wokalnym dzieci w edukacji formalnej i nieformalnej. Prywatnie mama rozśpiewanych Zosi i Kazika.

Na Raz – zajęcia przeznaczone dla niemowląt ( od 4 m-ca do 1 r. ż. ) + opiekun. Podczas zajęć niemowlęta odbierają różne bodźce: dźwiękowe, wzrokowe, ruchowe. Słuchają głosu mamy/taty i uczą się odbierania i emitowania dźwięków.

Na Dwa – zajęcia dla dzieci między 1-6 rokiem życia + opiekun ( zorganizowane w trzech grupach wiekowych: 1-2 lat, 3-4 lata, 5-6 lat). Podczas różnych ćwiczeń dzieci uczą się, jak używać swojego głosu. Poprzez piosenkę - najbliższą dziecku formę muzyczną – poznają różne elementy świata muzyki. Zajęcia wspomagają rozwój mowy.

Mama ma głos - zajęcia mają charakter odprężający, muzyko- i śpiewoterapeutyczny. Jest to czas mamy, która szuka w sobie nowych sił, chce pokonać frustrację i uwolnić się od czynników stresogennych. Poprzez uwalnianie głosu, wypowiada siebie. A kontakt z muzyką – służy rozwijającemu się dziecku.

Mamo, weź mnie za rękę i prowadź mnie… prosto na zajęcia do Na Raz Na Dwa J Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę FB. Tel. kontaktowy 500 155 583

JOGA

Mierzyn

Joga - Zajęcia dla dorosłych. Częstotliwość to 1 spotkanie w tygodniu - czwartki o godz.18.00. Koszt: 30 zł/60 min - płatność za cały mc lub 35 zł/60 min - pojedyncze wejście

Joga to ćwiczenia fizyczne oraz oddechowe, które wzmacniają i uelastyczniają ciało. Są one znakomitym lekarstwem na bóle kręgosłupa. Relaksują system nerwowy i poprawiają koncentrację

Mini przedszkole

Mini przedszkole Szczecin

Szczecin

MINI PRZEDSZKOLE  to zajęcia adaptacyjno - edukacyjne dla dzieci 2 letnich.Koszt: 15 zł/dzień (cały tydzień),17 zł/dzień (niepełny tydzień).

Oferta ta jest stworzona z myślą o dzieciach, które nie uczęszczają do tradycyjnego przedszkola, a potrzebują kontaktu z rówieśnikami. Zajęcia uczą zabawy w grupie, adoptują dzieci do pójścia do przedszkola. Dzieci spotykają się od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 12.00 (możliwość wyboru dni w tygodniu). Oferujemy: ciekawe zajęcia muzyczne, plastyczne, ruchowe, tematyczne rozwijające zainteresowania dzieci i wspomagające ich rozwój w sferze emocjonalnej, intelektualnej i fizycznej.

 

Przyjęcia urodzinowe

Urodziny kreatywne - Szczecin, Mierzyn

Mierzyn, Szczecin

URODZINY ORIGAMI - W czasie zajęć dzieci pod instrukcją prowadzącej składają figurki origami dotyczące wybranego tematu, które na końcu umieszczają w przygotowanym przez siebie otoczeniu - łąka, jezioro, las itp. namalowanym wspólnie na szarym papierze. Wszystko jest uwiecznione na zdjęciach, po czym dzieci mogą zabrać do domu swoje dzieła wraz z instrukcją ich wykonania, którą nauczyły się czytać w czasie zajęć. Całość trwa 1,5 godziny. Część artystyczna jest przewidziana na około 45 minut, pozostałą część czasu zajmuje jedzenie tortu oraz zabawy intelektualno - ruchowe dopasowane do tematu imprezy. Cena: 400 zł dla grupy do 14 dzieci. W cenę wchodzą: przygotowanie sali, naczynia jednorazowe, kawa i herbata dla rodziców, zaproszenia, materiały plastyczne, prowadzenie. Tort lub inny poczęstunek rodzice dostarczają samodzielnie.

URODZINY DECOUPAGE - W czasie zajęć dzieci pod instrukcją prowadzącej ozdabiają przedmioty ucząc się sztuki decoupage lub doskonaląc swoje umiejętności. Całość trwa dwie godziny. Część artystyczna jest przewidziana na około 1,5 godziny, pozostałą część czasu zajmuje jedzenie tortu oraz zabawy intelektualno - ruchowe dopasowane do tematu imprezy. Cena: 450 zł dla grupy 12 dzieci. Każde kolejne dziecko to koszt 20 zł, maksymalnie 15 dzieci – uwaga, należy zgłosić tydzień wcześniej przewidywaną większą ilość dzieci niż 12! W cenę wchodzą: przygotowanie sali, naczynia jednorazowe, kawa i herbata dla rodziców, zaproszenia, materiały plastyczne, prowadzenie. Tort lub inny poczęstunek rodzice dostarczają samodzielnie.

URODZINY PLUSZAKOWE - W czasie zajęć dzieci pod instrukcją prowadzącej tworzą pluszaki. Całość trwa 2 godziny. Część artystyczna jest przewidziana na około 1,5 godziny, pozostałą część czasu zajmuje jedzenie tortu oraz zabawy intelektualno - ruchowe dopasowane do tematu imprezy. Cena: 400 zł dla grupy do 14 dzieci. W cenę wchodzą: przygotowanie sali, naczynia jednorazowe, kawa i herbata dla rodziców, zaproszenia, materiały plastyczne, prowadzenie. Tort lub inny poczęstunek rodzice dostarczają samodzielnie.

 

 

urodziny z animatorem - Szczecin, Mierzyn

Mierzyn, Szczecin

Specjalizujemy się w organizacji tematycznych imprez urodzinowych oraz okolicznościowych dla dzieci. Podczas naszych przyjęć profesjonalni animatorzy za pomocą kilku sprawdzonych sztuczek przeniosą wszystkich gości do fantastycznej krainy snów, przygód i nieskończonej zabawy jednocześnie dbając o to, aby każdy uczestnik poczuł się wyjątkowo. Organizując już kilkaset zabaw dla najmłodszych zdobyliśmy bogate doświadczenie, które pomaga nam w pracy. Organizujemy animacje dla dzieci na urodzinach, chrztach, komuniach, weselach w domu, plenerze itd.

Cennik: wybuchoweurodziny.pl

Informacje i zapisy: Tel: 600327237,  512355619
 

Półkolonie

Półkolonie zimowe

Mierzyn, Szczecin

Półkolonie PLASTYCZNO-JĘZYKOWE o.SZCZECIN

1. 15.01-19.01 MAGIC UNICORN  - 350 zł 

2. 22.01-26.01 ZIMA Z EMOTKAMI  - 350 ZŁ

Zapewniamy profesjonalną opiekę w godzinach 7.00-16.30. Kadra składa się z dyplomowanych lektorów języka angielskiego, niemieckiego i włoskiego oraz animatorów zabawy, którzy współpracują z nami od lat.  Zapewniamy wyżywienie w Restauracji (obiady, podwieczorek, napoje),  zajęcia z językowe,  tematyczne warsztaty plastyczno-techniczne, kulinarne, eksperymenty,  wycieczki, zabawy na placu zabaw oraz mnóstwo dodatkowych atrakcji!

INFO I ZAPISY: akademiazabawjezykowych@gmail.com, tel. 508300451,512355619
LOKALIZACJA: Akademia Pinocchio, ul. Kadłubka 41, Szczecin

Półkolonie JĘZYKOWE Z NATIVE SPEAKEREM o.Mierzyn

1. 15.01-19.01 - ZABAWA W TEATR - 350 zł

2. 22.01-26.01  - ZIMA Z MINECRAFT - 350 zł

Zapewniamy profesjonalną opiekę w godzinach 7.00-16.30. Kadra składa się z doświadczonych lektorów, NATIVE SPEAKERA oraz animatorów zabaw współpracujących z nami od lat, Zapewniamy wyżywienie w Restauracji (obiady, podwieczorek, napoje), warsztaty taneczne, plastyczne i kulinarne, kurs języka angielskiego, wycieczki, zabawy na świeżym powietrzu oraz mnóstwo dodatkowych atrakcji!

INFO I ZAPISY: akademiazabawjezykowych@gmail.com, tel. 600941548, 512355619
LOKALIZACJA: Akademia Pinocchio, ul. Długa 23 g, Mierzyn