EGZAMIN 8-KLASISTY 2021

Kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z j.angielskiego, polskiego i matematyki

 • Kurs dla uczniów ósmych klas szkół podstawowych obejmuje 54 godzin wykładów i ćwiczeń z każdego bloku przedmiotowego.
 • Korzyści związane z uczestnictwem w naszych zajęciach:
  • powtórzenie, uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy,
  • nabycie umiejętności sprawnego rozwiązywania zadań otwartych i zamkniętych,
  • praca z arkuszami egzaminacyjnymi,
  • sprawdzenie poziomu wiedzy na egzaminie próbnym.
 • Małe grupy!
 • Stały monitoring postępów w nauce (sprawdziany wiedzy, opinie lektorskie).
 • Terminy popołudniowe i weekendowe
 • Dogodna lokalizacja: Mierzyn oraz Szczecin Bezrzecze, ul Wronia 3, sala nr 10 (na piętrze)

Kursy dla klas ósmych przeprowadzą wykwalifikowani nauczyciele, na podstawie programów nauczania zgodnych z wymaganiami, jakie stawia egzamin ósmoklasisty przy jednoczesnym uwzględnieniu możliwości i potrzeb uczniów.
Można wybrać zajęcia w grupie, w parach lub indywidualne z nauczycielem.

Zaczynamy już 5. września w sobotę (kurs matematyki).

Ponad 1000 uczniów

Sześć języków do wyboru

Prawie 10 lat praktyki

%

Pełne zaangażowanie

Get In Touch 😉

Lokalizacja: Mierzyn, Długa 23

Telefon: 508 300 451

Email: kontakt@akademia-pinocchio.pl

Sekretariat: Pn-Pt: 9.00 – 17.00