EGZAMIN 8-KLASISTY 2022

Kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z j.angielskiego, polskiego i matematyki

Start kursu: 6. września

  • J.POLSKI  – soboty 10:30, 2 x 45 min, koszt: 2 razy 35 zł = 70 zł/spotkanie
  • MATEMATYKA – piątki 15:30, 2 x 45 min, koszt: 2 razy 35 zł = 70 zł/spotkanie
  • J.ANGIELSKI – poniedziałki i środy 17:00 lub wtorki i czwartki 17:00, 1 x 60 min, koszt: 40 zł

Od lat nasza Akademia prowadzi kursy przygotowujące uczniów do egzaminów z języka angielskiego, matematyki oraz języka polskiego. Zajęcia odbywają się w formie warsztatowej. Dzięki zadaniom w grupach materiał jest szybko przyswajany. Na zajęciach przeprowadzane są także samodzielne prace kontrolne oraz próbne egzaminy. Zakładamy także intensywną pracę własną kursantów w postaci zadań domowych, które później dokładnie omawiane są na zajęciach właściwych.

Główne założenia kursu:

  1. powtórzenie materiału egzaminacyjnego według podstawy programowej
  2. uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy
  3. rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych i trenowanie arkuszy
  4. nabycie umiejętności sprawnego rozwiązywania zadań otwartych i zamkniętych
  5. rozwiniecie umiejętności zarządzania czasem i koncentracji na zadaniu
  6. rozwinięcie umiejętności opanowania stresu podczas testu i wzmocnienie pewności siebie
  7. sprawdzenie poziomu wiedzy na egzaminach próbnych

Ze względu na małą ilość osób w grupie materiał jest łatwo i szybko przyswajany. Podczas kursu prowadzony jest dziennik zajęć oraz ocena postępów każdego ucznia. Jest również możliwość konsultacji rodziców z nauczycielem prowadzącym.

Ponad 1000 uczniów

Sześć języków do wyboru

Prawie 10 lat praktyki

%

Pełne zaangażowanie

Get In Touch 😉

Lokalizacja: Mierzyn, Długa 23

Telefon: 508 300 451

Email: kontakt@akademia-pinocchio.pl

Sekretariat: Pn-Pt: 9.00 – 17.00